Servis za čišćenje pruža plaćanje iz pričuve. Usluge čišćenja stubišta moguće je realizirati prema Vašoj potrebi jednokratno ili periodično.
Zatražite ponudu bez obaveze!

Zgrade do 4 kata

4 puta mjesečno –
po stubištu
od 67€ – 504,81 kn

8 puta mjesečno –
po stubištu
od 120€ – 904,14 kn

Zgrade preko 4 kata

4 puta mjesečno –
po stanu
od 3.75€ – 28 kn

8 puta mjesečno –
po stanu
od 4.65€ – 35 kn

Čišćenje stubišta uključuje :

Metenje stubišta

Pranje podova

Čišćenje lifta (ukoliko ga ima)

Čišćenje ulaznog prostora zgrade

Čišćenje protupožarnih aparata i sandučića

Uklanjanje paučine

Čišćenje i dezinfekcija rukohvata

Čišćenje prozora po potrebi